About My Jewels

Employer Details

  • Type: Direct Employer
  • Industry: Jewellery/Gems
  • No. Employees: 21 to 50

Address

Inya Road,Kamayut Township,Yangon. Near B.E.H.S 2 Kamayut. 40A. best jewel,ရန်ကုန်တိုင်း, Myanmar

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြလုပ္သလဲ

Our Mission

We are an artistry of fine jewelry, where every piece is a masterpiece designed to elevate your elegance and empower your confidence.

Our Vision

We aim to become a one of a kind jewelry brand that help consumers break the status quo.
We aim to make jewelry wearables a daily practice where our consumers can wear with confidence.

Our Values

We believe in bringing the best to our customers.
We believe in being transparent with our customers.
We believe in being our customer's best friend.

If you haven't found a suitable job, submit a General Application and recruiters at this company will keep your CV for future review!

All My Jewels Jobs
အရောင်းဘောက်ချာများဖွင့်ပေးရမည်။ ဝယ်သူအားစိတ်ရှည်စွာရှင်းပြပေးနိုင်ရမည်။ လက်ဝတ်ရတနာစာရင်းများအားသေချာစွာစာရင်းသွင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ လက်ဝတ်ရတနာအလေးချိန်၊ဈေးနှုန်းတွက်ချက်ပုံကောင်းမွန်စွာသိရှိနားလည်ထားရမည်။ အရောင်းဝန်ထမ်းများအားကောင်းစွာသင်ပြပေးနိုင်သောအရည်အချင်းရှိရမည်။ Sales Target ပြည့်မီအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ အထက်လူကြီးမှ အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သောတာဝန်အားထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
2D jewelry Design များ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်ပေါ်နေသော Trend ကိုလိုက်ပြီးရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ မိမိကိုယ်ပိုင်Jewelryဒီဇိုင်းများကို ဆန်းသစ်ဖန်တီးတီထွင်ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ မိမိရေးဆွဲသောဒီဇိုင်းများမှာ Production ထုတ်လုပ်နိုင်သည်အထိ ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ ပန်းချီအခြေခံရှိသူဖြစ်ရမည်။ ရေရှည်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ Team Work နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
My Jewels Awards