Proguard Company Limited

About
About Proguard Company Limited

Employer Details

  • Type: Direct Employer
  • Industry: Security/Surveillance
  • No. Employees: 51 to 100

Address

No.1112,Eaindra 7St, Notrh Okkalapa Township, Yangon.,ရန်ကုန်တိုင်း, Myanmar

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြလုပ္သလဲ

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ စက်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီ၊ ရုံးခန်းများသို့ ပစ္စည်း အဝင်/အထွက်၊ ဝန်ထမ်း အဝင်/အထွက်၊ ယာဉ် အဝင်/အထွက်၊
ဧည့်အဝင်/အထွက် များအား စနစ်တကျ စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးလေလွင့်မှု မရှိစေရန် ထိမ်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊၊
လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအား ကင်းလှည့်စစ်ဆေးပေးခြင်း။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါက ကြိုတင် ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်များထားရှိပြီး အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထူးခြားဖြစ်စဉ်များအား လုပ်ငန်းအပ်နှံသူနှင့် တာဝန်ရှိသူများထံသို့ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
24/7 အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
Proguard Company Limited Awards