လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈကိုအေျခခံေသာအင္တာဗ်ဴးအတြက္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္း ၂ သြယ္

26th November, 2020

အလုပ္႐ွာေဖြသူအမ်ားစုကေတာ့ ပံုမွန္ေယဘုယ်အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းပံုစံေတြနဲ႔ အသားက်ၿပီးသားျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ပံုမွန္ေယဘုယ်အလုပ္အင္တာဗ်ဴးဆိုတာ အင္တာဗ်ဴးေမးျ...

Read More
ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းမွာ အလုပ္ေခၚယူမႈအမ်ားဆံုးကုမၸဏီမ်ား

18th November, 2020

အခုဆိုရင္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကိုေရာက္ရွိလာေပမဲ့ အလုပ္ေခၚယူမႈေတြကေတာ့ ေလ်ာ့က်သြားတဲ့လကၡဏာကို မေတြ႕ရပါဘူး။ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကေနစၿပီး ကု...

Read More
မန္ေနဂ်ာအဆင့္အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုေခၚယူေနေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား

17th November, 2020

အခုဆိုရင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ရဲ႕ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကိုေရာက္႐ွိလာပါၿပီ။ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲေတြက်န္ေသးတယ္ဆိုေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းတင္မက ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးကႏိုင္ငံေတ...

Read More
မိမိရဲ႕အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈအေျခအေနကိုသိ႐ွိႏိုင္မယ့္ JobNet ရဲ႕ Feature အသစ္မ်ား

11th November, 2020

အလုပ္တစ္ခုကိုေလွ်ာက္ထားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ မိမိရဲ႕အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္အေျခအေနမွာ႐ွိေနမလဲဆိုတာကို အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူဘယ္သူမဆို စိတ္အားထက္သန္စြာသိ...

Read More
အားလပ္ရက္မွာအလုပ္အကိုင္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ နားေထာင္ေလ့လာစရာ ၅ ခု

10th November, 2020

အခုဆိုရင္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကိုေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕႐ံုးပိတ္ရက္ရာသီအမ်ားဆံုးကာလကို ဝင္ေရာက္လာၿပီလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သီတင္းကၽြတ္ပိတ္ရက္၊ တန္ေဆာ...

Read More
ေလွ်ာက္ထားထားတဲ့အလုပ္ကေန ဘာသတင္းမွမၾကားရတဲ့အခါ

5th November, 2020

ေလွ်ာက္ထားတဲ့အလုပ္တစ္ခုကေန အေၾကာင္းျပန္စာကိုေစာင့္ရတဲ့ကာလဟာ စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အကယ္၍ ကိုယ္ကစိတ္ဖိစီးမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္မွာ...

Read More

Candidate CV Attachment

ADD PRIVATE CANDIDATE
Upload Profile Picture
Upload CV
Auto Fill CV
Save time on data-entry.
Education / Qualifications
Add
Cancel
Delete
Save
Work Experience
Add
Cancel
Delete
Save
Languages used
Add
Cancel
Delete
Save
Skills achieved
Add
Cancel
Save
References
Add
Cancel
Delete
Save
CV Attachments (Upload CV here)
Add
Cancel
Delete
Save
Cancel
Add
Next